Βιβή Χαλμούκου

Βιβή Χαλμούκου

Ονομάζομαι Χαλμούκου Παρασκευή είμαι πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτω Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Λαογραφικές Σπουδές,
όπου μελέτησα το θέατρο από λαογραφική σκοπιά. Έχοντας μακροχρόνια εμπειρία στη
διδασκαλία παιδιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχω ασχοληθεί κατά
κόρον με την δημιουργία ασφαλούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και την προώθηση
σφαιρικής εκπαίδευσης των μαθητών. Επιπλέον, έχοντας συνεργαστεί με μαθητές με
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχω παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής αγωγής
προκειμένου να ανταποκριθώ επαρκώς στις ανάγκες τους ενώ παράλληλα έχω εκπαιδευτεί
και εργαστεί σε πολυπολιτισμικές τάξεις.
Έχω παρακολουθήσει σεμινάριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
σχετικά με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων, καθώς και ευρωπαϊκά
προγράμματα και σεμινάρια της UNICEF που σχετίζονται με την πρόληψη της σεξουαλικής
κακοποίησης και με στρατηγικές επίλυσης σχετικών ζητημάτων προς όφελος των παιδιών.
Το «Άγγιγμα και Όρια» είναι η ομάδα η οποία συμμετέχοντας, με ενέπνευσε μέσω της
θεατρικής εκπαίδευσης να μπορέσω να ενδυναμώσω όσες φωνές δεν μίλησαν και
παράλληλα αν χρειαστεί να ενθαρρύνω όλες τις φωνές που θέλουν να μιλήσουν! Η
εκπαίδευση και η ορθή ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης
είναι το εργαλείο που μπορεί να αποτελέσει ένα καλύτερο αύριο.