Βιωματικά Εργαστήρια

Βιωματικά Εργαστήρια

To μέρος του προγράμματός μας που αφορά τα παιδιά, αποτελείται από ένα βιωματικό εργαστήριο με θεατροπαιδαγωγικά στοιχεία. Τα παιδιά χωρίζονται σε ηλικιακές ομάδες και συμμετέχουν βιωματικά, με τo σώμα και τις αισθήσεις. Με αυτό τον τρόπο, ενεργοποιείται η διάθεση και κατανοούν βαθύτερα την γνώση.

Έτσι λοιπόν, το εργαστήριο ξεκινά με παιχνίδια γνωριμίας. Ακολουθεί δράση σε σχέση με τα συναισθήματα και την αναγνώριση τους, καθώς αυτά αποτελούν δείκτη για το τι
επιτρέπουμε και τι όχι να μας συμβεί. Στη συνέχεια παρατηρούμε το ανθρώπινο σώμα, μιλάμε για τα ιδιωτικά μας μέρη και μέσα από παραμύθι και παιχνίδι κατανοούμε το δικαίωμά μας να προστατεύουμε τον εαυτό μας και να λέμε όχι σε όποιο άγγιγμα ή συμπερριφορά μας ενοχλεί. Μέσα από τις κούκλες, για τα μικρότερα παιδιά, περιγράφουμε τη διαδικασία αναπαραγωγής. Με τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, κουβεντιάζουμε για την αναπαραγωγή και τα διάφορα είδη οικογενειών. Τέλος κλείνουμε τη συνάντησή μας με ένα μικρό παιχνίδι αποχαιρετισμού.

Ο συνδυασμός λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και η χρήση οπτικών ερεθισμάτων εντείνει το ενδιαφέρον και την προσοχή. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με το σώμα μας και έτσι αξιοποιούμε τη χρήση του σώματος και την αυτοέκφραση των παιδιώνΟ συνδυασμός λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και η χρήση οπτικών ερεθισμάτων εντείνει το ενδιαφέρον και την προσοχή. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με το σώμα μας και έτσι αξιοποιούμε τη χρήση του σώματος και την αυτοέκφραση των παιδιώνΟ συνδυασμός λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και η χρήση οπτικών ερεθισμάτων εντείνει το ενδιαφέρον και την προσοχή των παιδιών, με σκοπό να ζήσουν μία βιωμένη εμπειρία που θα την πάρουν μαζί τους φεύγοντας ως προστάτη σε κάποια ανεπιθύμητη ή δύσκολη για εκείνα στιγμή.