Εκπαίδευση Επαγγελματιών

Βιωματικά σεμινάρια για επαγγελματίες 

Πως μπορώ να μεταφέρω στα παιδιά τις έννοιες του αυτοσεβασμού και της αυτοπροστασίας σε σχέση με το σώμα τους; 

Τι να κάνω αν μου εκμυστηρευτεί ενα μυστικό παρενόχλησης;

Πως χρειάζεται να αντιδράσω έτσι ώστε να μην επανατραυματίσω και σε ποιους φορείς πρέπει να απευθυνθώ; 

Ποια είναι τα παιδαγωγικά εργαλεία και οι βιωματικές ασκήσεις που μπορώ να χρησιμοποιήσω ανά ηλικία; 

Σε αυτό το βιωματικό σεμινάριο, οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά (εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.), έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να ενδυναμωθούν, ώστε μέσα απο τις κατάλληλες παρεμβάσεις να δημιουργήσουν συνθήκες πρόληψης και προστασίας για τα παιδιά.