Επικοινωνια

Λυκομήτρου Λίνα - Ιδρυτικό Μέλος/Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Σκόρδου Μαρία - Ιδρυτικό Μέλος, Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος

-

aggigmakaioria@gmail.com

http://aggigmakaioria.gr