Σχετικά με εμάς

Το Άγγιγμα και Όρια είναι ένας οργανισμός που ασχολείται με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση εστιασμένη στην πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Έχοντας ως μέσο τις επιμορφωτικές συναντήσεις και τα βιωματικά σεμινάρια και εργαστήρια, ενημερώνει και εκπαιδεύει γονείς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς και παιδιά 4-18 ετών για την αυτονομία, τον αυτοσεβασμό και την αυτοπροστασία σε σχέση με το σώμα τους.

Η ιδέα ξεκίνησε το 2016. Μελετώντας περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε παιδιά και ακούγοντας ιστορίες ανθρώπων που είχαν βιώσει τέτοιου είδους κακοποίηση στην παιδική/εφηβική τους ηλικία, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα πρόληψης το οποίο να αφορά τα παιδιά και τους κύριους φροντιστές τους. 

Έπειτα από έρευνα και μελέτη στο συγγραφικό υλικό Ελλάδας και εξωτερικού σχετικά με την Παιδική Σεξουαλική Κακοποίηση, την αιμομιξία, τον ρόλο του ανθρώπου που κακοποιεί, την θέση του παιδιού και της οικογένειας που δέχεται την βία,  την έννοια του κύκλου της βίας αλλά και τις μετέπειτα συνέπειες του τραύματος, ξεκινήσαμε το 2017 ενημερώνοντας γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την Πρόληψη της Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης.

Στα πλαίσια αυτής της ευαισθητοποίησης, δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους η ανάγκη για ενημέρωση σχετικά με το βασικό στοιχείο πρόληψης της κακοποίησης, που δεν είναι άλλο από την Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση/ Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση. Έτσι, ο κύκλος των συναντήσεων μεγάλωσε, με μια ακόμα γερή ασπίδα ως προς τις γνώσεις γονέων και εκπαιδευτικών.

Η ενημέρωση όμως δεν σταματάει στους ενήλικες. Ο στόχος μας εξαρχής είναι τα παιδιά! Έτσι, το πρόγραμμα συνεχίστηκε με την δημιουργία βιωματικών εργαστηρίων για παιδιά 4 έως 18 ετών, όπου με την βοήθεια των θεατροπαιδαγωγών και τα κατάλληλα παιδαγωγικά εργαλεία ανάλογα με την ηλικία τους, τα παιδιά ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται για την προστασία σε σχέση με το σώμα τους.

Σύμφωνα με μελέτες, τα κύρια εργαλεία για την προστασία ενός παιδιού απο την Σεξουαλική Παρενόχληση/Κακοποίηση είναι:

  • Η συναισθηματική σχέση με τον γονέα/τροφό
  • Η Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση 
  • Η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Ο στόχος μας λοιπόν είναι η ενημέρωση, σχετικά με την αυτονομία που μπορεί και
χρειάζεται να έχει ένα παιδί σε σχέση με το σώμα του και πως μπορούν οι γονείς / εκπαιδευτικοί, να φροντίσουν για την αυτοεκτίμηση, τον αυτοσεβασμό αλλά και την αυτοπροστασία του.