Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας (WHO), η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έχει σκοπό τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι άνθρωποι να αναπτύξουν την ικανότητα να δημιουργούν συνειδητές, ικανοποιητικές και υγιείς επιλογές στις σχέσεις τους, στη σεξουαλική, συναισθηματική και φυσική υγεία.

Μέσω της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μαθαίνουμε τη γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική, διαδραστική και φυσική πλευρά της σεξουαλικότητας. Η Σεξουαλική εκπαίδευση αρχίζει νωρίς στην παιδική ηλικία και συνεχίζεται στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή. Για τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους σκοπό έχει να υποστηρίξει και να προστατέψει την σεξουαλική τους ανάπτυξη. Σταδιακά, τους εφοδιάζει και ενδυναμώνει με πληροφορίες, δεξιότητες και θετικές αξίες για να κατανοήσουν και να απολαύσουν τη σεξουαλικότητα τους, να έχουν ασφαλείς και ικανοποιητικές σχέσεις και να πάρουν ευθύνη για τη δική τους αλλά και τη σεξουαλική υγεία και ευημερία του εκάστοτε συντρόφου.

Έρευνες που έχουν γίνει σε Ευρωπαϊκές χώρες έχουν δείξει ότι μακροχρόνια εθνικά προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης έχουν μειώσει τα περιστατικά εφηβικής εγκυμοσύνης και εκτρώσεων. Επίσης, έχουν μειώσει τα ποσοστά των σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων και του HIV και ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες 15-24. Πέρα από την βελτίωση της αυτοπεποίθησης, ενισχύει τους νέους να αντεπεξέρχονται σε διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στις μέρες μας.

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ενδυναμώνει τους νέους να αναπτύξουν δυνατές και πιο ουσιαστικές σχέσεις. Οι κοινωνικές νόρμες και η ανισότητα των δυο φύλων επηρεάζει την σεξουαλικότητα και την σεξουαλική συμπεριφορά. Πολλές νέες γυναίκες έχουν μειωμένο επίπεδο δύναμης ή ελέγχου σε αυτό τον τομέα. Οι νέοι άνδρες από την άλλη πλευρά μπορεί να νιώθουν πίεση από τους συμμαθητές τους να δρουν σύμφωνα με τα “ανδρικά” σεξουαλικά πρότυπα και εμπλέκονται σε ελεγκτικές ή βλαβερές συμπεριφορές. Μέσω της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, θετικές αρχές και αξίες μπορούν να αλλάξουν τη δυναμική στις διαπροσωπικές σχέσεις, προλαμβάνουν την κακοποίηση και υιοθετούν αλληλοσεβασμό στην συναινετική συνύπαρξη.